Czy hybryda: fotowoltaika i wiatrak generuje energię na cały rok?

hybryda fotowoltaika i wiatrak

Obecnie coraz większe uznanie zdobywa hybryda z fotowoltaiki i wiatraka, ponieważ generuje ona wystarczającą ilość energii na pokrycie nią całorocznego zapotrzebowania na prąd. Renomowane firmy oferują montaż gotowych zestawów solarno-wiatrowych, jednak musi on spełniać odpowiednie warunki. Są one omówione w dzisiejszym wpisie, który dotyka przede wszystkim tematu opłacalności instalowania hybrydy fotowoltaiki plus wiatraka na tle mocowania samych paneli solarnych lub turbiny wiatrowej.

Czy hybryda: fotowoltaika i wiatrak generuje energię na cały rok?

System elektroenergetyczny powstały z hybrydy fotowoltaiki i wiatraka umożliwia jednoczesne pozyskiwanie energii ze światła słonecznego – przy użyciu modułów solarnych – oraz wiatru. Uwzględnia on różnice czasowe, w których oba te mechanizmy osiągają swój najlepszy rezultat, a jest on zależny w dużej mierze od warunków pogodowych. W upalne, letnie dni hybryda z fotowoltaiki i wiatraka pozyska dla użytkownika najwięcej energii z promieni słonecznych, a w okresie jesienno-zimowym – przy ich znikomej ilości – z wiatru. Nie jest to możliwe, gdy osoba montuje instalację generującą energię tylko z jednego źródła, ponieważ jej moc nie wystarcza, aby ogrzać na bieżąco wodę czy oświetlić dom.

Hybryda paneli fotowoltaicznych plus turbiny wiatrowej pozwala magazynować więcej energii oraz korzystać już z tej wyprodukowanej wcześniej. Jest to szczególnie przydatne w sytuacji, w której następuje długa przerwa w dostawie prądu. Własne zasilanie rozwiązuje wówczas ten problem. Hybryda z fotowoltaiki i wiatraka to stały przepływ energii przez cały rok. Nie jest on możliwy w przypadku odrębnej instalacji tych dwóch, różnych modułów. Wynika to ze wspomnianych już różnic w specyfice pracy obu systemów.

Czy można podłączyć wiatrak do fotowoltaiki w późniejszym czasie?

Obecnie większość firm oddzielnie oferuje instalacje fotowoltaiczne lub wiatrowe, ponieważ ich wykonawcy nie posiadają wystarczających kompetencji do połączenia tych dwóch różnie działających systemów. Szczególnie, że są one wyposażone w odmienne algorytmy śledzenia punktu mocy maksymalnej (MPPT). Renomowane firmy, np. Chestermatic, oferują gotowe zestawy wiatrowo-solarne o wspólnej zgodności systemowej. Wówczas hybryda z wiatrakiem do fotowoltaiki często opiera się na typie instalacji off-grid, bazującej na magazynach energii, tzw. akumulatorach. W zależności od ich specyfikacji – domowej, rolnej i firmowej – w różnym stopniu przechowują one wytworzoną wcześniej energię użytkową. W dwóch pierwszych przypadkach pozwalają osiągnąć domownikom oraz przedsiębiorcom nawet 90% samowystarczalności energetycznej. To zasługa właściwego rozporządzania mocą bierną, pozyskaną z hybrydy: fotowoltaika i wiatrak w ich zintegrowanym magazynie. Uwzględnia on racjonalne pokrywanie zapotrzebowania na prąd.

Jak montuje się wydajną hybrydę? Fotowoltaika plus wiatrak

Wiatrak przydomowy może być montowany na gruncie lub na budynku – razem z masztem – przy zastosowaniu specjalnych lin odciągowych. Pierwsza z opcji wymaga od użytkownika pozwoleń na budowę i użytkowanie tego sprzętu. Ponadto oszacowano, że do umieszczenia standardowej turbiny wiatrowej na gruncie potrzeba około 10×10 m wolnej przestrzeni. Montaż przydomowego sprzętu na elewacji budynku nie wymaga zgłoszenia do organów państwowych, ale jego wysokość nie może wtedy przekroczyć 3 m wysokości od poziomu umiejscowienia na dachu. Specjaliści wyliczyli, że pozyskana od wiatraka energia wynosi od około 500 W do 1 kW.

Do montażu paneli fotowoltaicznych również nie są wymagane pozwolenia, gdy ich moc produkcyjna nie przekracza 50 kW, a oszacowano, że na średnie pokrycie potrzeb domowych wystarcza od 3 do 5 kW. Wlicza się w to m.in. zasilanie oświetlenia i bieżące ogrzewanie ciepłej wody. Ta ilość energii jest najpewniej pozyskiwana z hybrydy fotowoltaiki i wiatraka, montowanej przez renomowane firmy, np. Chestermatic.

15 czerwca 2022

Czy hybryda z fotowoltaiki i wiatraka jest opłacalna?