Czy hybryda: fotowoltaika i wiatrak generuje energię na cały rok?

hybryda fotowoltaika i wiatrak

Obecnie coraz większe uznanie zdobywa hybryda z fotowoltaiki i wiatraka, ponieważ generuje ona wystarczającą ilość energii na pokrycie nią całorocznego zapotrzebowania na prąd. Renomowane firmy oferują montaż gotowych zestawów solarno-wiatrowych, jednak, aby działały zgodnie z oczekiwaniami, muszą zostać spełnione odpowiednie warunki. Są one omówione w dzisiejszym wpisie, który dotyka przede wszystkim tematu opłacalności instalowania hybrydy fotowoltaiki plus wiatraka na tle mocowania samych paneli solarnych lub turbiny wiatrowej.

Czy panele fotowoltaiczne plus turbina wiatrowa to dobre połączenie?

System elektroenergetyczny powstały z hybrydy fotowoltaiki i wiatraka umożliwia jednoczesne pozyskiwanie energii ze światła słonecznego – przy użyciu modułów solarnych – oraz wiatru. Uwzględnia on różnice czasowe, w których oba te mechanizmy – fotowoltaika i wiatrak – osiągają swój najlepszy rezultat, a jest on zależny w dużej mierze od warunków pogodowych. W upalne, letnie dni hybryda z fotowoltaiki i wiatraka pozyska dla użytkownika najwięcej energii z promieni słonecznych, a w okresie jesienno-zimowym – przy ich znikomej ilości – z wiatru. Nie jest to możliwe, gdy osoba montuje instalację generującą energię tylko z jednego źródła, ponieważ jej moc nie wystarcza, aby ogrzać na bieżąco wodę czy oświetlić dom.

Hybryda paneli fotowoltaicznych plus turbiny wiatrowej pozwala magazynować więcej energii oraz korzystać już z tej wyprodukowanej wcześniej. Jest to szczególnie przydatne w sytuacji, w której następuje długa przerwa w dostawie prądu. Własne zasilanie wykorzystujące panele fotowoltaiczne plus turbinę wiatrową rozwiązuje wówczas ten problem. Hybryda z fotowoltaiki i wiatraka to stały przepływ energii przez cały rok. Nie jest on możliwy w przypadku odrębnej instalacji tych dwóch, różnych modułów. Wynika to ze wspomnianych już różnic w specyfice pracy obu systemów, jakie można zauważyć, porównując wiatrak do fotowoltaiki.

Czy można podłączyć wiatrak do fotowoltaiki w późniejszym czasie?

Obecnie większość firm oddzielnie oferuje instalacje fotowoltaiczne lub wiatrowe, ponieważ ich wykonawcy nie posiadają wystarczających kompetencji do połączenia tych dwóch różnie działających systemów. Szczególnie że są one wyposażone w odmienne algorytmy śledzenia punktu mocy maksymalnej (MPPT). Renomowane firmy, np. Chestermatic, oferują wykonanie hybrydy i przyłączenie wiatraka do fotowoltaiki.

Działające jednocześnie fotowoltaika i wiatrak pozwalają osiągnąć domownikom oraz przedsiębiorcom nawet 90% samowystarczalności energetycznej. To zasługa właściwego rozporządzania mocą bierną, pozyskaną z hybrydy, jaką stanowią fotowoltaika i wiatrak. Należy jednak przy tym pamiętać, że działające razem system fotowoltaiczny oraz wiatrak mają osobne falowniki. Nawet jeśli w danym momencie korzysta się tylko z fotowoltaiki, mając falownik PV, można do sieci dołączyć kolejny falownik, również ten wiatrakowy.

Jak montuje się wydajną hybrydę? Fotowoltaika plus wiatrak

Jeśli chce się wykorzystać połączenie panele fotowoltaiczne plus turbina wiatrowa, należy najpierw przemyśleć, czy oba te systemy można umieścić na swojej posesji. Wiatrak przydomowy jest z reguły montowany na gruncie. Wymaga to od użytkownika sprawdzenia, czy nie jest konieczne uzyskanie pozwoleń na budowę i użytkowanie tego sprzętu. Ponadto oszacowano, że do umieszczenia standardowej turbiny wiatrowej na gruncie potrzeba około 10×10 m wolnej przestrzeni. Warto przy tym pamiętać, aby decydować się na montaż wiatraków co najmniej 3 kW — mniejsze moce są nieopłacalne.

Do montażu paneli fotowoltaicznych nie są wymagane pozwolenia, gdy ich moc produkcyjna nie przekracza 50 kW, a oszacowano, że na średnie pokrycie potrzeb domowych wystarcza od 3 do 5 kW. Wlicza się w to m.in. zasilanie oświetlenia i bieżące ogrzewanie ciepłej wody. Ta ilość energii jest najpewniej pozyskiwana z hybrydy fotowoltaiki i wiatraka, montowanej przez renomowane firmy, np. Chestermatic.

Wiatrak przydomowy może być montowany na gruncie lub na budynku przy zastosowaniu masztów kratownicowych (w przypadku wiatraków 3 kW) bądź rurowych (dla 10 kW). Pierwsza z opcji wymaga od użytkownika pozwoleń na budowę i użytkowanie tego sprzętu. Ponadto oszacowano, że do umieszczenia standardowej turbiny wiatrowej na gruncie potrzeba około 10×10 m wolnej przestrzeni. Montaż przydomowego sprzętu na elewacji budynku nie wymaga zgłoszenia do organów państwowych, ale jego wysokość nie może wtedy przekroczyć 3 m wysokości od poziomu umiejscowienia na dachu. Specjaliści wyliczyli, że pozyskana od wiatraka energia wynosi od około 500 W do 1 kW.

15 czerwca 2022

Czy hybryda z fotowoltaiki i wiatraka jest opłacalna?